ZAVRŠENA AKCIJA POMOĆI UKRAJINSKIM IZBJEGLICAMA U MOLDAVIJI

Riječima je teško iskazati tugu i ogorčenje u našim srcima
dok pratimo agresiju koja se i dalje odvija na području Ukrajine. Susjedne zemlje Ukrajine spremno su se uključile u pružanje pomoći izbjeglim ljudima iz Ukrajine pa je tako postupila i Moldavija - mala, ali hrabra zemlja. S dubokim poštovanjem promatramo rad inervilina Moldavije i u duhu međunarodne suradnje u inervilskoj obitelji odlučile smo da prikupljenu financijsku pomoć pošaljemo baš Moldaviji pošto im je najpotrebnija.
Ukupno je prikupljeno 67.450,00 kuna koje se proslijedilo Distriktu 242 Rumunjska - Moldavija. Predsjednica Natalija Vavilina sa svojim prijateljicama skrbi o ukrajinskim izbjeglicama u gradu Kišinjevu. Zahvaljujemo na povratnim informacijama i fotografijama kojima smo dobili na znanje o kome skrbe i na koji način im pomažu.
Naši klubovi nastavljaju sa svojim humanitarnim radom u našoj zemlji, pomažu ukrajinskim izbjeglicama koji su došli do Hrvatske, ali ne prestaju skrbiti i o potrebitim građanima naše zemlje.
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su nam nesebično pomogli u ovoj akciji.
moldavija 5moldavija 4moldavija 3moldavija 2moldavija 1